Agaroz

  • Agarose

    Agaroz

    Aqaroz əsas quruluşu dəyişən 1, 3 əlaqəli β-D-qalaktoza və 1, 4 əlaqəli 3, 6-anhidro-α-L-qalaktozdan ibarət uzun bir zəncir olan xətti bir polimerdir. Aqaroz ümumiyyətlə 90 ℃ -dən yuxarı qızdırıldıqda suda həll olunur və temperatur 35-40 ℃-ə düşəndə ​​yaxşı yarı qatı bir jel əmələ gətirir ki, bu da çox istifadə edilməsinin əsas xüsusiyyəti və əsasını təşkil edir. Agaroz jelinin xüsusiyyətləri ümumiyyətlə jelin gücü ilə ifadə olunur. Güc nə qədər yüksəkdirsə, gelin performansı bir o qədər yaxşıdır. Təmiz agaroz tez-tez olur ...